Calcasa AVM taxeert

Voor de waardebepaling van uw woning maakt Calcasa gebruik van een geavanceerde en nauwkeurige meetmethode: een Automated Valuation Model. Het Calcasa AVM analyseert de locatie en kenmerken van de woning en relateert dit aan vergelijkbare verkopen. De uitkomst is een betrouwbare indicatie van de actuele woningwaarde.

Het online rekenmodel taxeert op dezelfde manier als een traditionele taxateur maar het verschil is dat dit model snel, nauwkeurig en objectief data levert die u tijd en geld besparen.

Geavanceerd en betrouwbaar
Calcasa gebruikt geavanceerde statistische technieken om vergelijkbare verkooptransacties correct te vertalen naar de waarde van de opgegeven woning.

Voor elke waardebepaling selecteert het model minimaal 25 referentieverkopen. Het model indexeert de verkoopprijzen van de referentiewoningen naar de waarde van vandaag. Daarna wordt gecorrigeerd voor verschillen in locatiekwaliteit, grootte, woningsoort en bouwjaar tussen de referentiewoningen en het taxatie object.

In de berekeningen baseert Calcasa zich onder meer op 5 miljoen gerealiseerde verkooptransacties in Nederland sinds 1993 en op de totale Nederlandse woningvoorraad.

Start Calcasa Online