Veelgestelde vragen

Hieronder wordt een aantal vragen beantwoord die regelmatig over Calcasa en het online taxeren van uw woning gesteld worden. Staat uw vraag er niet bij? Vraag het dan aan de helpdesk.

Wat levert Calcasa Online mij op?

Calcasa Online geeft u een betrouwbaar en objectief houvast bij het vaststellen van de koop- of verkoopprijs. Na het invullen van enkele gegevens krijgt u een rapport met een indicatie van de huidige waarde van de woning waarover u informatie wenst. Een resultaat dat u niet kunt bereiken door simpelweg een koopsommenoverzicht aan te vragen of door naar de vraagprijzen in de omgeving te kijken.

De waardebepaling komt in enkele minuten tot stand, zonder tussenkomst van een taxateur. Dat levert u tijdsvoordeel én financieel voordeel op. De online waardebepaling kost u € 27,95. Ter vergelijking: voor een fysieke taxatie betaalt u een bedrag tussen € 250,- en € 600,-.

Hoe werkt Calcasa Online?

Calcasa Online stelt u in staat om in drie stappen de waarde van uw woning te bepalen.

 • Stap 1: u vult de adresgegevens en enkele belangrijke kenmerken van de woning in
 • Stap 2: u controleert de gegevens en vult uw e-mail adres in
 • Stap 3: u ontvangt direct per e-mail een overzichtelijk rapport met de woningwaarde en aanvullende relevante gegevens over de woningmarkt

Hoe dat kan? Het rekenmodel maakt gebruik van een uitgebreide en betrouwbare woningdatabase met jarenlange gegevens over woningprijzen, woningkenmerken en woonomgevingen. Met behulp van geavanceerde statistische methoden en technieken wordt een modeltaxatiewaarde berekend op basis van gerealiseerde verkoopprijzen uit de directe omgeving.

De uitkomst wordt gepresenteerd in een overzichtelijk rapport. U ontvangt dit rapport per e-mail.

Welke informatie staat er in het rapport?

Gebruikers van Calcasa Online krijgen een rapport met daarin een objectieve schatting van de huidige marktwaarde van de woning. We noemen dit de CALCASA® waarde, naar het rekenmodel waarmee de waardebepaling tot stand komt. Daarnaast vermeldt het rapport het waardegebied: een boven- en ondergrens voor het bepalen van de (ver)koopprijs.

Naast gegevens over de waarde van de woning, krijgt u aanvullende woningmarktinformatie. Het rapport beschrijft de referentieverkopen waarop de waarde is gebaseerd en geeft u informatie over de prijsontwikkeling per vierkante meter in de buurt en de wijk. U kan ook een voorbeeldrapport bekijken.

Waarvoor kan ik Calcasa Online gebruiken?

De module Calcasa Online biedt u een gedegen basis voor het vaststellen van een reële koop- of verkoopprijs. Handig als u zich oriënteert op de aankoop van een woning én als u overweegt uw huis van de hand te doen.

De informatie in de productrapporten helpt u bij het bepalen van de huidige waarde van een woning. De rapporten kunt u nog niet gebruiken als officieel taxatierapport. Dit komt doordat bijvoorbeeld een afwijkende staat van onderhoud en bepaalde unieke kenmerken van een woning alleen tijdens een inspectie van de woning kunnen worden vastgesteld. Wellicht dat Calcasa in de toekomst wel geaccepteerd wordt als vervanging van een fysiek taxatierapport.

Als professionele gebruiker kan u de gegevens gebruiken bij de beoordeling van een fysiek taxatierapport of ter ondersteuning bij de uitvoering van een woningtaxatie voor een klant. U kan middels de productrapporten onder meer de doorlooptijd van uw taxaties verkorten en de kwaliteit verbeteren. In een zeer vroeg stadium van het project beschikt u reeds over de benodigde informatie, zoals een eerdere verkoopprijs, vergelijkbare verkochte woningen en de woningprijsontwikkeling op een zeer laag schaalniveau (buurt, wijk en gemeente).

Elke woning is anders. Hoe kan een computermodel de waarde van een woning nauwkeurig bepalen zonder een woninginspectie?

Calcasa beschikt over wellicht één van de zuiverste en meest uitgebreide woningdatabases van het land door gedurende vele jaren betrouwbare informatie te verzamelen over woningprijzen, woningkenmerken en woonomgevingen. De woningwaardebepaling en de woningprijsindexen zijn gebaseerd op de gegevens uit deze database.

Het rekenmodel maakt gebruik van statistische methoden en technieken die er op gericht zijn om de informatie uit de database optimaal te benutten. Het model gaat overigens uit van een gemiddelde staat van onderhoud en inrichting voor een woning in het desbetreffende woningsegment. Uiteraard is het zeer belangrijk dat u de kenmerken van de woning correct opgeeft.

Welke methoden worden gebruikt voor de woningwaardebepaling?

Het Calcasa woningtaxatiemodel maakt gebruik van verschillende statistische methoden en technieken. Het model analyseert locatie- en woningkenmerken en 'vergelijkbare verkopen' om de waarde van een woning te bepalen. Voor iedere waardebepaling bepaalt het model ten minste de 25 meest optimale referentieverkopen.

Alle woningen verschillen in principe van elkaar in woning- en locatiekenmerken. Voor deze verschillen corrigeert het model de prijzen van de geselecteerde referentiewoningen. De prijzen van de referentiewoningen worden vervolgens geïndexeerd naar de datum van vandaag. Dat gebeurt met behulp van de meest toepasselijke woningprijsindex. Calcasa bepaalt de benodigde correctiefactoren en woningprijsindexen op basis van alle verkopen in Nederland sinds 1993 en de totale Nederlandse woningvoorraad.

In een laatste stap berekent het model enkele belangrijke statistische kerngetallen van de gecorrigeerde en geïndexeerde verkoopprijzen om tot de uiteindelijke waardebepaling te komen.

Is Calcasa geschikt voor alle soorten objecten?

De module is geschikt voor bestaande eengezins-koopwoningen en koopappartementen, bedoeld om in te wonen.

De module 'Calcasa Online' is niet geschikt voor de waardebepaling van:

 • huurwoningen
 • net opgeleverde nieuwbouwwoningen
 • boerderijen
 • bungalows
 • recreatiewoningen
 • woonwagens en woonboten
 • woningen met winkel of kantoor
 • verzorgingsflats en aangepaste woningen
 • HAT-eenheden
 • commercieel vastgoed

Wanneer is de verkoopprijs bekend?

Als een akte bij de notaris is ondertekend, wordt deze door de notaris ter inschrijving naar het Kadaster gestuurd. De verkoopprijs is bekend zodra de akte is ingeschreven bij het Kadaster. Het koopsomoverzicht wordt maandelijks bijgewerkt met de verkoopprijzen van woningen en appartementen die verkocht zijn aan particulieren. Rond de 20e van de kalendermaand zijn de gegevens van de maand ervoor beschikbaar bij het Kadaster. Zodra de cijfers bij het Kadaster beschikbaar zijn verwerkt Calcasa deze gegevens binnen een of twee dagen en zijn deze online te raadplegen. Het is dus mogelijk dat een recente verkoopprijs nog niet beschikbaar is als referentiewoning.

In een aantal gevallen is de verkoopprijs niet bekend. Wanneer dat het geval is, leest u in het antwoord op de vraag ‘wanneer is de verkoopprijs niet bekend?’

Bron: Kadaster

Wanneer is de verkoopprijs niet bekend?

De verkoopprijs is niet bekend als:
 • er geen postcode en huisnummer in de akte staan (dat kan zo zijn bij een appartement of een recreatiewoning)
 • het gaat om een voormalige huurwoning
 • een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht, ook wanneer hier later op gebouwd is
 • een perceel na de overdracht gesplitst is; het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • de aankoopprijs lager is dan € 5.000,- of hoger dan € 5 miljoen

Bron: Kadaster

Waarom is alleen het product zonder Calcasa waardebepaling beschikbaar?

Calcasa kan helaas niet voor alle woningen in Nederland een betrouwbare waarde afgeven. De doelstelling is om meer dan 90 % van alle woningen in Nederland betrouwbaar te waarderen. Wanneer het model geen betrouwbare waarde kan bepalen, kunt u in bijna alle gevallen wel kiezen voor de optie 'Taxatiegegevens'. Dit product toont de koopsommen en geïndexeerde koopsommen van zes vergelijkbare woningen in de buurt. Daarnaast krijgt u inzicht in de gemiddelde woningprijs in de buurt, wijk en gemeente voor het gekozen woningtype.

Hoe nauwkeurig is de online waardebepaling?

Hoe nauwkeurig de waardepaling is, hangt af van veel factoren. In de eerste plaats is het belangrijk dat u de woningkenmerken correct invult.

Voor een nauwkeurige berekening maakt het rekenmodel gebruik van woningtransacties in het verleden. Hoe meer transacties van goed vergelijkbare woningen hebben plaatsgevonden, hoe nauwkeuriger de waarde-indicatie zal zijn, doordat er veel vergelijkingsmateriaal beschikbaar is.

Omdat het rekenmodel zich baseert op referentiewoningen in de straat en in de buurt, is het van belang dat de woning vergelijkbaar is met andere woningen in de omgeving. Gaat het om een incourante woning of om een woning met een sterk afwijkende staat van onderhoud of bijzondere ligging, dan zal de berekening minder nauwkeurig zijn. Dat geldt in zulke gevallen overigens ook voor een fysieke taxatie door een taxateur.

Ik zie een verschil tussen de berekende woningwaarde en de waarde die ik zelf had verwacht. Hoe is dit te verklaren?

Verschillen tussen de berekende woningwaarde en de waarde die u zelf had verwacht, kunnen meerdere oorzaken hebben:

 • Het marktsegment waarin de woning zich bevindt kan recent een grote prijsstijging of daling hebben doorgemaakt.
 • De module gaat uit van een gelijkaardige staat van onderhoud en inrichting van de woningen in het desbetreffende segment. Als de inrichting en/of staat onderhoud van de woning die gewaardeerd moet worden echter sterk afwijkt van de inrichting en/of staat van onderhoud van de verkochte woningen in dit segment kan een afwijking optreden.
 • Een recente of aangekondigde wijziging in de buurt is van invloed op de woningwaarde terwijl dit effect nog niet zichtbaar is in recente verkoopprijzen. Denkt u aan: verwachte jarenlange overlast door grote werkzaamheden, veranderingen in de bereikbaarheid of het verdwijnen van een grote werkgever.

Waarom is de uitkomst van de waardebepaling niet alleen de meest waarschijnlijke woningwaarde, maar wordt er ook een onder- en een bovengrens opgegeven?

De onder- en bovengrens staan in relatie met de woningwaarde en worden bepaald aan de hand van de hoeveelheid en de kwaliteit van de beschikbare referentieverkopen. Daarnaast speelt de spreiding op de referentieprijzen een belangrijke rol. De grenswaarden reflecteren de hoeveelheid onzekerheid ten aanzien van de woningwaarde. Ofwel, hoe dichter de grenswaarden bij de woningwaarde liggen, hoe betrouwbaarder de waardebepaling is.

Wat is het verschil tussen de berekende woningwaarde (met onder en bovengrens) en de geïndexeerde koopsom?

De woningwaarde wordt bepaald aan de hand van zo veel mogelijk vergelijkbare verkochte woningen. Indien de te waarderen woning in het verleden verkocht is, zal uiteraard ook deze woning door CALCASA als referentiewoning worden geselecteerd. Het resultaat van deze methode is een nauwkeurige en woningspecifieke waardebepaling. Bij de berekening van de geïndexeerde koopsom wordt alleen gekeken naar de eerdere verkoopprijs van deze woning. Deze eerdere koopsom wordt middels de meest toepasselijke woningprijsindex geïndexeerd naar de datum dat u de waardebepaling aanvraagt. Deze methode geeft meestal een goede indicatie van de huidige waarde, maar is minder nauwkeurig dan de 'vergelijkende methode'.

Ik vind in mijn overzicht geen 'gegevens over de vorige verkoop'. Hoe kan dit?

Het rekenmodel van de module 'Calcasa Online' vertaalt de 25 meest vergelijkbare kadastertransacties naar een objectieve waardebepaling van uw woning. Als in uw overzicht gegevens over de vorige verkoop ontbreken, heeft dit mogelijk een van de volgende oorzaken:

 • De huidige eigenaar is de eerste eigenaar van de woning. In dat geval zijn bij het Kadaster geen verkoopgegevens bekend omdat nieuwbouwtransacties niet geregistreerd worden.
 • De woning is sinds 1993 niet meer verkocht. Vanaf dat jaar is het Kadaster gestart met het bijhouden van verkoopgegevens.
 • De woning is korter dan negen maanden geleden verkocht. Het Kadaster heeft gemiddeld drie tot negen maanden nodig om verkoopgegevens te verwerken in de database.
 • De ingevoerde woningkenmerken wijken sterk af van de woninggegevens die bij het Kadaster bekend zijn. Dit kan het gevolg zijn van een ingrijpende verbouwing die heeft plaatsgevonden na de laatste geregistreerde verkoop.

Waarom komen de weergegeven vergelijkbare woningen niet overeen met mijn verwachting?

Het model geeft referentiewoningen weer die zo goed mogelijk op de opgegeven woning lijken. Hierbij wordt rekening gehouden met:

 • De ligging: postcode gebied, straat en buurt
 • De aard van de woning: woningtype (eengezinswoning, appartement) en het soort woning ( bijvoorbeeld vrijstaand)
 • Perceeloppervlak en woonoppervlak
 • De datum van de laatste verkoop

Met factoren als uitstraling, staat van onderhoud, bijzondere inrichting of vorm van de woning wordt niet altijd rekening gehouden. Soms kunnen geen goed gelijkende woningen getoond worden. Het kan zijn dat vergelijkbare woningen de laatste tien jaar niet verkocht zijn of dat ze niet in de database van Calcasa te vinden zijn.  

Hoe wordt de woningprijsindex berekend?

De WOX woningprijsindex wordt berekend op basis ban de landelijke transactiegegevens vanaf 1993 uit het Kadaster. In de ontwikkelde methodiek wordt rekening gehouden met de prijzen van alle woningen in het gebied. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de over- of ondervertegenwoordiging van de verkochte woningen t.o.v. de bestaande woningvoorraad in het desbetreffende gebied. In tegenstelling tot de overige huisprijsindexen brengt de WOX dus niet simpelweg de ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijzen in beeld, maar de prijsontwikkeling van de totale woningvoorraad. Alleen op deze manier wordt de werkelijkheid betrouwbaar weergegeven. Dankzij de grote database en de ontwikkelde statistische methoden en technieken kan de prijsontwikkeling van verschillende woningtypen betrouwbaar tot op gemeente-, wijk- en zelfs buurtniveau berekend worden.

Op welke manieren kan ik voor de Calcasa Online waardebepaling betalen?

U kunt betalen door middel van iDEAL.

Wat zijn de kosten voor een Calcasa Online waardebepaling?

De prijs voor een Calcasa taxatierapport bedraagt € 27,95. Indien deze niet beschikbaar is kan een waardegegevensrapport worden aangevraagd voor € 18,95 (zie: productvoorbeelden)

Kan ik via internetbankieren betalen?

Als u de beschikking heeft over internetbankieren kunt u daarmee online betalen. Nadat u uw adresgegevens heeft ingevuld komt u in het betalingssysteem uit. Onderaan in dit scherm kiest u voor uw betalingsmethode. Volg daarna de instructies die op uw scherm verschijnen.

Waarom krijg ik de melding 'onbekend adres'?

Calcasa taxeert alleen adressen met bestaande woningen: nieuwbouwwoningen kunnen momenteel nog niet worden getaxeerd.